Segedin

Segedin je grad u južnoj Mađarskoj na ušću reke Mureš u Tisu. Predstavlja regionalni centar jugoistočnog dela zemlje i glavni grad županije Čongrad. Danas se grad pruža na obe obale Tise i predstavlja najveći grad na ovoj evropskoj reci. Grad je u Mađarskoj poznat i po velikoj osunčanosti u toku godine. Wellness je ravnoteža tela, duha i duše. Wellness je zdrav način življenja, a dolazi od engleskih reči ‘well being’ i ‘fitness’. Uopšteno, wellness se sastoji od četiri temeljna elementa – fizičkih aktivnosti, duševnih aktivnosti, lične relaksacije, kao i zdrave i prirodne ishrane. Uz ova četiri elementa, u poslednjih nekoliko godina, kao peti element, javlja se i program lepote, odnosno nege lica i tela.

PREUZMITE CENOVNIK

 Program putovanja Segedin ,Cenovnik br. 1 01.04.2018..pdf

Opisi hotela

NAPOMENA: Podaci na web site-u su informativnog karaktera. Zvaničan je samo štampani cenovnik koji je sastavni deo prijave i ugovora.

 put-oko-sveta-plavosicilija-zelenoslovenijabanjeegipat-1zeleno

 pariz-zelenogrcka-plavoamsterdam-zelenobec-plavo